Audyt operacyjny

Każdy Projekt wykonywany jest w ścisłej współpracy z osobą zarządzającą lokalem. Przekazywane są przydatne wzory dokumentów operacyjnych, przeprowadzane szkolenia z ustalonych działań. Przy pomocy odpowiednich testów, list kontrolnych i sprawdzianów weryfikowane będą kompetencje pracowników.

Analiza efektywności działalności.

Analiza zyskowności i rozpatrzenia wszystkich elementów wynikających z uzyskania przychodów.

Sprawdzenie lub stworzenie systemu gastronomicznego.

Analiza zatrudnienia i weryfikacja struktury organizacyjnej bieżącej, controlling i audyt.

Projektowanie procedur kierowania i zarządzania restauracją.

Sprawdzenie procedur lub ewentualne nowe wprowadzenie.

Zaproponowanie skutecznego rozwiązania.

Zwiększenie rentowności.

Wyeliminowanie nieprawidłowości.

Optymalizacja kosztów.

Audyt operacyjny Tabaka Kulinarna
Tabaka Kulinarna Audyt operacyjny

Każdy projekt jest przygotowywany i realizowany indywidualnie dla każdego klienta, specjalnie pod kątem działalności gastronomicznej.

Zdefiniowanie obszarów do badania.

Przygotowanie zawartości merytorycznej ankiety dla audytorów.

Opracowanie systemu ocen ustalenie harmonogramu wizyt.

Przygotowanie audytorów do realizacji zadania.

Prezentacja wyników; raporty z pojedynczych wizyt, raporty zbiorcze.

Wskazanie kierunku planów naprawczych.

Wiedza, umiejętności i najlepsze praktyki wykorzystane zostaną, aby wspierać Klientów w budowaniu optymalnych standardów i procedur nowoczesnego zarządzania. Na każdym etapie, w każdym momencie funkcjonowania obiektu gastronomicznego.