Rekrutacja

Rekrutacja i selekcja pracowników
branży gastronomiczno – hotelarskiej

Firma Tabaka Kulinarna przeprowadza procesy rekrutacyjno-selekcyjne dla wszystkich obiektów gastronomicznych na terenie całej Polski.

Rekrutacja

Jej celem jest znalezienie wystarczającej liczby kandydatów spośród których będzie można dokonać selekcji. Punktem wyjścia do rekrutacji jest analiza potrzeb i braków kadrowych. Braki te mogą dotyczyć ilości pracowników lub kwalifikacji.

Selekcja

Proces wyboru pracownika poprzez „odsiew” kandydatów ubiegających się na stanowisko w obiekcie gastronomicznym, a nie spełniających wymagań stawianych potencjalnemu pracownikowi. Pracownicy, którzy zbierają informacje na temat potencjalnych kandydatów są odpowiedzialni za selekcje. Dokonują wyboru najbardziej odpowiednich osób na dane stanowisko.

Rozmowa kwalifikacyjna

Jest chyba najważniejszym momentem procesu rekrutacyjnego. Rozmowa jest w formie dialogu podczas, której pracownik odpowiedzialny za selekcje dokonuje wyboru osób na przyszłych pracowników, kandydat natomiast decyduje czy dana oferta odpowiada jego oczekiwaniom. Rozmowa ma na celu bliższe poznanie kandydata i podjęcie ostatecznej decyzji przez ewentualnego pracodawcę.

Rekrutacja Tabaka Kulinarna
Tabaka Kulinarna rekrutacja

Właściwy dobór instrumentów może w znaczący sposób wpłynąć na funkcjonowanie każdego złożonego systemu organizacyjnego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby ich wybór był zgodny z celami organizacji, charakterystyka realizowanych procesów i możliwościami pracowników.

Procedury rekrutacyjno–selekcyjne, opisy stanowisk pracy, wartościowanie pracy oraz adaptacje nowych pracowników zaliczone są do instrumentów podstawowych ponieważ stanowią one punkt wyjścia do tworzenia efektywnych systemów, które wspierają rozwój i efektywność organizacyjna.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, wątpliwości to my jesteśmy Twoim managerem sukcesu.

Napisz do nas!!!