Audyt wizerunkowy

Każdy Projekt wykonywany jest w ścisłej współpracy z osobą zarządzającą lokalem. Przekazywane są przydatne wzory dokumentów operacyjnych, przeprowadzane szkolenia z ustalonych działań. Przy pomocy odpowiednich testów, list kontrolnych i sprawdzianów weryfikowane będą kompetencje pracowników.

Analiza strony internetowej.

Działania promocyjne w nawiązywaniu do stworzenia kampanii promocyjnej.

Analiza opinii na forach internetowych i serwisach społecznościowych.

Opracowanie strategii marketingowej.

Dotarcie do grupy docelowej i poprowadzenie działań promocyjnych mających na celu pozyskanie nowych klientów, którzy zostaną lojalną grupą stałych gości.

Zaangażowanie do promocji lokalu mediów lokalnych i kulinarnych, a także osób rozpoznawalnych.

Zaistnienie w społecznościach internetowych takich, jak: Facebook, Instagram, fora dyskusyjne, portale opiniotwórcze.

Audyt wizerunkowy Tabaka Kulinarna
Tabaka Kulinarna audyt wizerunkowy

Każdy projekt jest przygotowywany i realizowany indywidualnie dla każdego klienta, specjalnie pod kątem działalności gastronomicznej.

Zdefiniowanie obszarów do badania.

Przygotowanie zawartości merytorycznej ankiety dla audytorów.

Opracowanie systemu ocen ustalenie harmonogramu wizyt.

Przygotowanie audytorów do realizacji zadania.

Prezentacja wyników; raporty z pojedynczych wizyt, raporty zbiorcze.

Wskazanie kierunku planów naprawczych.

Wiedza, umiejętności i najlepsze praktyki wykorzystane zostaną, aby wspierać Klientów w budowaniu optymalnych standardów i procedur nowoczesnego zarządzania. Na każdym etapie, w każdym momencie funkcjonowania obiektu gastronomicznego.