Szkolenia

Szkolenia mają na celu wyspecjalizowanie personelu pod kątem tematycznym, przekazaniu niezbędnej wiedzy, branżowej teoretycznej i praktycznej.

1

Całościowa obsługa przy otwieraniu nowych restauracji i hoteli.

Planowanie wstępnego budżetu.

Umowy handlowe (sztuka negocjacji).

Wyposażenie gastronomiczne, sprzęt gastronomiczny.

System gastronomiczny.

Procedury, raporty, zarządzanie.

Pełna dokumentacja biurowo – administracyjna dla hoteli i restauracji.

Tabaka Kulinarna Całościowa obsługa
2

Obszary zadaniowe. Zarządzanie personelem.

Planowanie personelu.

Rekrutacja i selekcja.

System ocen.

Planowanie karier i rozwój personelu.

Derekrutacja.

Przegląd metod, źródeł.

Kryteria selekcji.

Wybór pracownika (metody i techniki selekcji).

Tryb i zasady przeprowadzania postępowań selekcyjno-rekrutacyjnych w hotelach i restauracjach.

Tabaka Kulinarna Obszary zadaniowe
3

Problemy funkcjonowania zakładu branży hotelarsko-gastronomicznej.

Omówienie specyfiki branży hotelarsko-gastronomicznej.

Struktura organizacji.

Znaczenia pracownika jako i jego wizerunku.

Tabaka Kulinarna Problemy funkcjonowania zakładu
4

Efektywna sprzedaż w gastronomii.

Techniki sprzedaży.

Motywacja.

Narzędzia sprzedaży.

Marka, logo, reklama, PR.

Pozyskiwanie nowych źródeł przychodu.

Wiedza, kompetencja, umiejętności jako forma rozwoju pracowników.

Techniki i metody do efektywnego zarządzania.

Komunikacja interpersonalna.

Komunikacja werbalna/niewerbalna.

Tabaka Kulinarna Efektywna sprzedaż w gastronomii
5

Zarządzanie obiektem gastronomicznym.

Omówienie szczegółowo wszystkich technik i metod.

Sanepid, koncesja, funkcjonowanie zakładu gastronomicznego.

Kadry/prawo pracy.

Organizacja przyjęć okolicznościowych.

Zawieranie umów z przedstawicielami.

Promocja i reklama, odpowiedzialność managera.

Mądre zarządzanie lokalem gastronomicznym.

Kodeks obsługi.

Polityka magazynowania towarów.

Tabaka Kulinarna Zarządzanie obiektem gastronomicznym
6

Szkolenie managerskie.

Zagadnienia barmańskie. kelnerskie. winiarskie. baristyczne.

Zarządzanie personelem.

Omówienie przykładowych problemów z gośćmi.

Zasady zamawiania towaru, rozliczenia dobowe, zmiany oraz remanenty miesięcznie.

Harmonogram pracy.

Cechy dobrego managera (motywacja, negocjacje, komunikacja).

Elementy prawa pracy.

Tabaka Kulinarna Szkolenie managerskie
7

Szkolenie kelnerskie.

Organizacja serwisu kelnerskiego.

Omówienie obsługi konsumenta.

Manual serwisu.

Regulaminy, zakres obowiązków.

Wyposażenie sali konsumpcyjnej.

Podstawy savoir vivre.

Tabaka Kulinarna Szkolenie kelnerskie
8

Szkolenie SAVOIR VIVRE.

Etykieta stołu.

Normy zachowania przy stole.

Język savoir vivre.

Komunikacja i korespondencja.

Zasady ubioru.

Przyjęcia, bankiety, wesela.

Zasady dobrego smaku i stylu.

Tabaka Kulinarna Szkolenie SAVOIR VIVRE
9

Nadzór nad obiektem gastronomicznym – audyt.

System gastronomiczny.

Kontrola pracy wszystkich zatrudnionych pracowników.

Sprawdzanie procedur oraz ewentualnie wprowadzenie nowych.

Zaproponowanie skutecznego rozwiązania.

Zwiększenie rentowności.

Wyeliminowanie nieprawidłowości.

Optymalizacja kosztów.

Tabaka Kulinarna audyt
10

Food Cost / Beverage Cost.

Food Cost rzeczywisty, a Food Cost potencjalny.

Gospodarka magazynowa.

Kalkulacje cen.

Receptury. – Inwentaryzacja.

Polityka magazynowania towarów.

Tabaka Kulinarna Food Cost
11

Zarządzanie zespołem kucharzy i rola szefa kuchni.

Planowanie, organizowanie, kierowanie, decydowanie.

Teoria motywacja i jej zastosowanie.

Zjawisko mobbingu.

Podstawowe instrumenty zarządzania.

Zawód szefa kuchni.

Food Cost/ gospodarka magazynowa.

Tabaka Kulinarna Zarządzanie zespołem kucharzy
12

Pozostałe szkolenia w ofercie.

Personal branding – kelner wizytówką restauracji.

Personal branding – recepcja wizytówka hotelu.

Szkolenie baristyczne.

Szkolenie barmańskie.

Szkolenie sommelierskie.

Szkolenie cukiernicze z elementami piekarnictwa.

Szkolenie kucharskie uzależnione od rodzaju kuchni i potrzeb restauracji.

Jeśli chcesz poznać szczegółowy harmonogram szkoleń, skontaktuj się z nami. Program szkolenia jest dobierany w zależności od poziomu zaawansowania i potrzeb restauratora.

Szkolenia kucharskie Tabaka Kulinarna